Гар Утас

 

                                    БҮХ ТӨРЛИЙН АВТОМАШИН, МЕХАНИЗМ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Зогсоолд байршуулах:                                              Унаж явах:

300.000-10.000.000 төг хүртэл            4%                    1.000.000-10.000.000 төг хүртэл      4.0%

10.100.000-50.000.000 төг хүртэл    3.5%                    10.000.000-50.000.000 төг хүртэл    3.5%

50.000.000 төг дээш                          3.0%                       50.100.000- төг дээш                     3.0%

     Prius 20, 30, 41, 50, автомашинууд дээр зээлийн хэмжээ харгалзахгүй 3.0%

 • Хугацаанаас өмнө авбал хүү хоногоор тооцогдож хасагдана
 • Явцын дунд үндсэн зээлээс мөнгө хасуулж, нэмэгдүүлэх (зогсоолд байршуулах зээл) боломжтой

 

Хугацаа:

 •  30 хоног /Хэдэн ч удаа сунгалт хийлгэж болно/

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

    Хувь хүн

 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ

 • /Гаальтай автомашин бол гаалийн бичиг/

 • Эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх /Өөрийн биеэр ирнэ/

    Аж ахуйн нэгж

 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ

 •  ААН-ийн гэрчилгээ /Эх хувиар/

 • ААН- ийн дүрэм /Эх хувиар/

 • ААН-ийн албан бланк, тамгатай /2%/

 • ААН-ийн гишүүн тус бүрийн иргэний үнэмлэх /Өөрсдийн биеэр ирнэ/

- Зээлдэгч гэрээт хугацаандаа зээлийн хүүгээ төлсөн тохиолдолд гэрээт хугацааг хэдэн ч удаа сунгаж болох бөгөөд зээлийн хүү нэмэгдэхгүй.

- Гэрээт хугацаандаа мөнгөө тушаахгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд төлбөл зохих нийт үнийн дүнгийн 0.5%-иар алданги тооцно.

- Зээлдэгч нь гэрээт хугацаандаа мөнгөө тушаалгүй эд зүйлээ орхивол Монгол Улсын Иргэний хуулийн 181-р зүйлийг үндэслэн, хугацаа хэтэрсэн 15 дахь өдрөөс барьцааны зүйлийг борлуулж, аж ахуйн нэгжийг хохиролгүй болгоно.

- Төгрөгний ханш өөрчлөгдвөл тухайн үеийн хууль тогтоомжинд нийцүүлэн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

- Барьцаанд үлдээсэн Таны үнэт эдлэлийг гэрээт хугацаанд ТӨВИЙН ДОХИОЛОЛ ХАМГААЛАЛТАНД найдвартай хадгална.

- Зөвхөн зээлдэгчийн иргэний үнэмлэхээр зээлийн гэрээ хийж, үйлчилнэ.

- Үйлчлүүлэгч энэ журамтай сайтар танилцан, хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөлд үйлчлүүлэх эрхтэй.

БАРЬЦААЛСАН АВТОМАШИНЫГ ЭРГҮҮЛЭН  АВАХАД:

 • Эзэмшигч иргэний үнэмлэхтэй , өөрийн биеэр  ирнэ.

 • Эзэмшигч урьдчилан өөрийн биеэр ирж итгэмжлэгдсэн этгээдэд тухайн автомашиныг олгох  зөвшөөрөл үйлдсэн тохиолдолд итгэмжлэгдсэн этгээд техник хэрэгслийг хүлээн авах эрхтэй.

 • ААН байгууллагын эзэмшлийн техникийн хэрэгсэлд тухайн ААН-н гүйцэтгэх захирал , эсвэл аль нэг гишүүн иргэний үнэмлэхтэй ирэх.

 • Эзэмшигч өөрийн биеэр ирж чадахгүй тохиолдолд наториатаар баталгаажуулсан итгэмжлэл бүхий этгээд техник хэрэгслийг хүлээн авах эрхтэй.

Үйлчилгээний талаархи санал, гомдлыг   99116996   утсаар байнга авна. 

Бид Чин сэтгэлээсээ, Хүндэтгэн үйлчилнэ