Гар Утас

Бүх төрлийн алт монет, мөнгөн эдлэл барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ, хүү:

 • 500.000₮ хүртэл - 5%
 • 500.000₮ - 5.000.000₮ хүртэл - 4%
 • 5.000.000₮ - с дээш - 3%

- Зээлдэгч гэрээт хугацаандаа зээлийн хүүгээ төлсөн тохиолдолд гэрээт хугацааг хэдэн ч удаа сунгаж болох бөгөөд зээлийн хүү нэмэгдэхгүй.

- Гэрээт хугацаандаа мөнгөө тушаахгүй тохиолдолд алданги тооцохгүй ба төлбөл зохих нийт үнийн дүнгээс хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд өдрийн хүүгээр хүү тооцно.

- Зээлдэгч нь гэрээт хугацаандаа мөнгөө тушаалгүй эд зүйлээ орхивол Монгол Улсын Иргэний хуулийн 181-р зүйлийг үндэслэн, хугацаа хэтэрсэн 60 дахь өдрөөс барьцааны зүйлийг борлуулж, аж ахуйн нэгжийг хохиролгүй болгоно.

- Төгрөгний ханш өөрчлөгдвөл тухайн үеийн хууль тогтоомжинд нийцүүлэн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

- Зөвхөн зээлдэгчийн цахим үнэмлэхээр зээлийн гэрээ хийж, үйлчилнэ.

- Үйлчлүүлэгч энэ журамтай сайтар танилцан, хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөлд үйлчлүүлэх эрхтэй.

 • Хэдийд ч Таны  хүссэн  хэмжээний бэлэн мөнгийг   олгодог

 • Хамгийн  өндөр үнэлгээтэй,  бага  хүүтэй

 • Итгэл найдвартай,  Шуурхай шударга үйлчилгээтэй

 • Нэг  хоногийн өмнө ирсэн ч  хүү хасагдана

 • Эд  зүйлийг   тань    битүүмжлэн   авч   дохиоллын хамгаалалтанд хадгалдаг

 • Хэдэн   ч    удаа    сунгуулж    болно,   зээлийн    хүү нэмэгдэхгүй

 • Хүссэн үедээ хасалт, нэмэлт  хийлгэх боломжтой

 • Хугацаа   хэтэрсэн  эд  зүйлийг  60  хоног  хүлээдэг

 • Цагийг   нарийн   баримтлан    ээлжээр   амралтын өдөргүй,    цайны    цаггүй    ажилладаг

 • Бид  Чин сэтгэлээсээ,  Хүндэтгэн үйлчилнэ

ЭД ЗҮЙЛСЭЭ БУЦААЖ АВАХАД:

 • Зөвхөн гэрээ хийсэн хүн цахим үнэмлэхтэй өөрийн биеэр

 • Өөр хүн авбал гэрээ хийсэн хүний цахим үнэмлэх, авч буй хүний цахим үнэмлэх давхар шаардлагатай

 • Барьцаат зээлийн баримт

Жич:    1. Ломбардны бичгээ холбогдох бичиг баримтны хамт үрэгдүүлбэл 1 цагийн дотор зээлдэгч өөрийн биеэр бусад бичиг баримттайгаа  ирж мэдэгдэн, гэрээг хаалгах шаардлагатай ба гэрээ хаалгаагүйгээс гарсан хохирлыг компани хариуцахгүй.
2. Хүлээлтийн 60 хоногоос илүү хугацаа хэтэрсэн эд зүйлсийн талаар 89605656, утсаар лавлана уу.
3. Манай үйлчилгээний чанар, ажилтануудын зан харьцааны талаархи санал, гомдлыг   99199180  утсаар байнга авна.